4. Intuitivní pocity

Pokud se objeví podivné předtuchy nebo náhle jasný pocit, že byste měli změnit své plány, pak je to ono – stejná zpráva od anděla strážného.

5. Ochrana před nebezpečím

Andělé strážní jsou aktivní zejména v době nebezpečí. Pokud máte pocit, že vás něco zachraňuje před neštěstím nebo vás chrání před nevysvětlitelnými problémy, lze to vysvětlit přítomností neviditelného strážce.

6. Mystické signály

Někteří lidé věří, že andělé mohou posílat mystická znamení. „Všímejte si takových znamení. Mohou to být odpovědi na vaše modlitby nebo potvrzení, že cesta, kterou jste si vybrali, je správná,“ říká jeden z odborníků.

7. Sny a vize

Andělé se také mohou objevit ve snech nebo vizích. Pokud během meditace často vidíte zářící postavu nebo se cítíte ve stavu beztíže, možná s vámi takto interaguje váš anděl strážný.

8. Náhodná setkání

Někdy andělé používají jiné lidi, aby vám sdělili důležitou zprávu nebo varování. Náhodná setkání nemusí být náhodná. Zvláště pokud se stanou v klíčových okamžicích vašeho života.

9. Mír nebo vnitřní mír

Andělé strážní také přinášejí teplo a útěchu ve chvílích trápení, smutku a životních ztrát.