Ti, kdo špatně zacházejí a šikanují ostatní, musí být izolováni od společnosti a potrestáni za své zločiny. Pro člověka nemůže být žádná omluva, pokud se zbaví nahromaděného hněvu na někoho jiného. V moderním světě bohužel někteří muži věří, že mají právo urážet ženu a zvedat ruku.

Domácí násilí je ve společnosti velkým problémem, s nímž musíme stále bojovat. V nejhorším případě může pachatel dokonce zabít svou oběť, zatímco prostředí a policie nemohou ženám poskytnout přiměřenou ochranu před domácím násilím. Naštěstí některé ženy nacházejí sílu, aby se z pasti vymanily. Kelsey Skillen z Glasgowu měla 19 let, když ji k smrti dobil tehdejší přítel, 19letý James McCourt. Kelsey netušila, že James může být tak krutý a agresivní, až do jedné noci, kdy se ten chlap rozzlobil na Kelsey, zamkl ji ve svém domě a mučil ji 4 hodiny.

Podle zpráv britských médií zůstává neznámé, zda James dříve vykazoval známky agrese. Domácí násilí však má tendenci pocházet z ničeho. Muži, kteří bijí své ženy, často projevují dominantní chování a snaží se omezit její kontakt s přáteli a rodinou. Tito muži musí mít pocit, že mají nad partnerkou kontrolu, a to různými způsoby: například sledováním jejích interakcí s ostatními, říkáním ženě, co může a co nemůže nosit, a žárlivostí, když mluví s jinými muži. 

Pokračování na další straně