Nadcházející rok 2024 je přestupným rokem, který nemůže nepřinést změny do našich životů. Mnozí se bojí možných změn a se strachem čekají, až se stane něco špatného. A to se jistě stane, protože je to přestupný rok!

Čtenáři tarotu vše utřídili a vysvětlili, zda je rok 2024 skutečně tak děsivý, jak ho vykreslují?

Pokračování na další straně