Současnost

“Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinově do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné. Přijde doba, že z tisíce dívek jediné panny nebude, protože ženy panenství své už před zasnoubením mužem jiným za zlato a víno dají. Přijde čas, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávali své tělo, a tak dobývající s muži cizími, statků pozemských nabyly. ”

Více falešnosti než upřímnosti

“Lež bude pravdou. Toho času nezná krajan krajana a bude si myslet, že je cizozemcem, neboť v té době budou lidé různé kroje nosit, vymyšlené od samého ďábla. A tak, jako u panství, tak i u prostého lidu bude se jeden nad druhého povyšovat, každý se bude cítit více než ten druhý, a vrchnosti se nepostaví proti tomuto zlu, neboť samy příčinou toho budou. přetvářky budou mezi manžely a bratry. bude více falešnosti než upřímnosti. ”

Chudoba

“Ceny domů a pozemků budou vysoké. Pracující člověk nebude moci nabýt žádný majetek. Pozemky a domy budou jen v rukou velkých pánů. ”

Diktátor

“V době, kdy budou lidé těžit nerostné suroviny pod zemí a uskutečňovat velké obchody mezi státy navzájem, se v Evropě objeví diktátor, který zapříčiní smrt mnoha lidí, až jedné třetiny.”

Vesmír

“Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa i hvězd by nemohl změnit. Divné, že člověku nebude stačit země, která mu byla určena Hospodinem, a smutné, že se nespokojí s třpytící hvězdou a přitažlivostí měsíce. Tam také bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil. ”

Konec světa

“Na nebi se třikrát objeví kometa! Poprvé na severu, podruhé na jihu a potřetí na západě této země. Pak se začne zem silně chvět a téměř všichni lidé vykrvácejí.