4. Takovým chováním mě akorát uvádíš do rozpaků

Děti ještě nevědí, co je to hanebné chování (a často je to typické dětské chování, kdy dítě ani neví, jak být ničím jiným než dítětem), ale taková věta v nich pravidelně vyvolává stud a stud je komplexní. Děti, pamatujte, potřebují pozornost, ne pocit méněcennosti.

5. Příští hodinu tě nechci vidět ani slyšet

Je jasné, že rodiče se na děti často oprávněně zlobí, ale říkat jim něco takového je pro dítě nejen příliš velkým trestem, ale také v nich vzniká pocit viny, který je většinou mnohem větší, než by měl být. Dítě v útlém věku, pamatujte, ještě není schopno udělat tak velkou chybu, aby pocítilo tak velkou vinu, jako to, že ho jeho rodič (v jednu chvíli) nechce vidět ani slyšet.

A proto buďte opatrní s těmito druhy prohlášení.