Co se stane, když zemřeme? Je to jedna z velkých záhad života, každý má teorii nebo víru o to, co nás čeká, když provádějí smrt, s „těmi stranami“.

A zatímco někteří lékaři mohou předvídat, jak moc pacient žije, nikdo neví s absolutní jistotou, co se s námi stane, když zemřeme – ačkoli mnoho lidí má teorie na základě jejich přesvědčení. Kromě věčné otázky o významu života je to jedna z otázek, které mnozí hledají mnoho. A věřící a ti, kteří nejsou.

Někteří lidé věří v posmrtný život, jiní věří v reinkarnaci, zatímco ti, kteří jsou slepě důvěřují vědě, vidí, že když zemřeme, jednoduše přestaneme existovat. Tato otázka byla předmětem četných vědeckých studií.

Mnoho lidí, kteří byli na okraji života nebo měli klinickou smrt, sdíleli své zkušenosti, aby pomohli ostatním pochopit, co se stane, když zemřeme.

Dva muži, kteří tvrdí, že oba zemřeli a „nahlédli“ v posmrtném životě. Jejich odpovědi se výrazně liší a měly by být přijímány opatrně, říkají odborníci, ale zkušenosti lidí, kteří měli klinickou smrt, jsou obvykle klasifikovány ve třech kategoriích. Zde je to, co obvykle říkají, že zažili a viděli.

-Nic;
-světlo, bytost nebo osobu;
-Arzistická projekce (putující zážitek).

Pokračování na další straně