Ti, kteří věří v esoterické učení, věří, že v tento den může být každý člověk osvobozen ze svého vlastního otroctví a vězení a získat svou duchovní svobodu . Ale právě proto může docházet k přírodním katastrofám a rodinným tragédiím, které slouží jako varování pro všechny lidi, aby se probudili k sebeuvědomění a čelili realitě.

Rok 2023 se nesl ve znamení Karmického roku 1 , který všechny lidi povzbudil k tomu, aby si uvědomili, že láska je největší silou, která drží vše pohromadě, a pokud se chce lidstvo duchovně vyvíjet, musí především lpět na energiích lásky.