Věštění z ruky, nebo umění předpovídat ručně, bylo známé před více než 5 000 lety. Za jeho zdroj se považují východní kultury: Indie, Čína, Egypt a Sýrie. Postupem času bylo zjištěno, že čáry se shodují s umístěním hvězd na obloze a kopce na straně odpovídají systému planet. Proto každý z nás má ve svých rukou charakter, předispozici k něčemu, schopnosti … zkrátka – celou pravdu o člověku. Co o nás říkají naše ruce? Pojďme to zkontrolovat!

Historie života je psána čárami

Věštectví ručně – toto umění je známé od starověku, je spojeno s kulturou východu. V Evropě se první zmínka o palmistry objevila v polovině 15. století.

Věštění z dlaně se dělí na dvě větve – podle toho, kterou část dlaně hádáme.

  • Chirognomie
  • Chirologie

Chirognomie je založena na studiu obrysů a vnějšího tvaru dlaně, zatímco chirologie je studium samotné dlaně, tedy kopců, linií a symbolů. Pokud mluvíme o řádcích, pak každý z nich je zodpovědný za svůj vlastní aspekt našeho života, který má přímou souvislost s jeho jménem. Jaké čáry jsou na každé ruce?

  1. Životní linie
  2. Nadpis
  3. Srdeční linie
  4. Linie Venuše
  5. Sluneční čára
  6. Rtuťová linka
  7. Linie osudu

Pokračování na další straně

1
2