Život muslimské ženy je vždy trochu záhadou, zejména pro nás, lidi jiného vyznání. A tato tajemnost se částečně omezuje na samotné náboženství a částečně na politickou vládnoucí elitu, protože to je ona, kdo často určuje způsob života žen v zemi. Například v Afghánistánu, kdy za vlády Talibanu byly ženy zcela bezmocné, nebo v Íránu po islámské revoluci, kdy si všechny ženy v zemi nasadily závoj. Zvláštním místem v životě každé ženy, a zejména pro muslimské ženy, je manželský život.

Vzhledem k řadě stereotypů se věří, že v islámu se široce praktikuje manželství dívek proti jejich vůli. Samozřejmě existuje a nemůžete se od toho dostat. To se však stává častěji v zemích, kde celkově existují velké problémy s ochranou lidských práv a ženy nejsou jedinými, které trpí „vyššími orgány“.

Vrátíme-li se k bodu sňatku, je třeba poukázat na několik pozoruhodných skutečností. Například žena by měla být velmi opatrná při rozhovorech, neměla by diskutovat o rodinných záležitostech s cizími lidmi a o intimních věcech nemůže být vůbec řeč.

Pokračování na další straně

1
2