Jako velmi účinná se ukázala numeromedicína, tedy výklad zdravotních problémů pomocí numerologie. Na základě rodného kódu můžeme předvídat různé události a mezi ně patří i období nemoci.

Někteří numerologové generační číslo vůbec nepoužívají, považují ho za nedůležité, což je zcela špatně, protože právě generační číslo nás upozorní na nemoci přenášené genetikou. Proto ve výkladu můžeme vycházet z něj a poté se soustředit na osobní číslo, které vypovídá o většině predispozic k nemocem v průběhu života.

Nakonec použijeme biorytmické číslo, ale ne jako takové, ale přidáme k němu číslo roku, ve kterém se nacházíme a získáme roční číslo, abychom poznali potenciální nebezpečí v daném roce.

Výpočet rodného čísla

Rodný kód se skládá ze 3 čísel, biorytmického, generačního a osobního čísla. Vezměme si příklad: 13.10.1978.

Biorytmické číslo: Získá se sečtením dne a měsíce narození a jeho zmenšením na jednociferné číslo.

13+10=23 2+3=5

Generační číslo: Vypočítáme ho sečtením číslic v roce narození a zmenšením na jednociferné číslo.

1+9+7+8=25 2+5=7

Osobní číslo: Získá se sečtením biorytmického a generačního čísla nebo sečtením všech číslic v datu narození a zmenšením na jednociferné číslo.

5+7=12 1+2=3 nebo 1+3+1+0+1+9+7+8=30 3+0=3

Pokračování na další straně