2 hvězdy

Tito lidé jsou velmi pečliví. Tyto ženy jsou většinou ty nejlepší matky a rodina je pro ně vším. Takoví lidé jsou praktičtí, velmi trpěliví a vždy ochotni se obětovat. Vynikají ve vaření a kulinářství, takže pokud Vás pozvou na večeři, můžete si být jisti, že hladoví neodejdete. Pozor by si však měli dávat na svou postavu a na kvalitu toho, co konzumují.

3 hvězdy

Lidé narození pod touto hvězdou mají v osudu to pověstné štěstí. Jsou velmi aktivní, nikdy neposedí, a tak vypadá i jejich život. Mají mnoho zájmů a dokážou zvládat i více činností najednou. Řešení najdou iv těch nejtěžších situacích. Často však sklouznou do jakési hanby. Bojí se projevit své názory a stydí se za své chování, protože mají pocit, že společnost je nebere vážně.

4 hvězdy

Lidé narození pod touto hvězdou jsou velmi inteligentní a mají umělecké sklony. Nechávají se unášet svými emocemi a často jsou velmi podobní lidem, kteří jsou narozeni pod 3 hvězdami. Mnoho věcí dělají na vlastní pěst a jdou si sebevědomě za svým. Pokud však mají na sobě hodně zodpovědnosti, měly by být ve střehu, ne vždy se totiž vyplatí dělat více věcí najednou.

5 hvězd

Ti, kteří se narodili pod touto hvězdou mají velmi silnou vůli. Mají dobré organizační schopnosti a ve skupině většinou zastávají post vůdce. Obecně platí, že berou na sebe veškerou zodpovědnost, ale často to přerůstá do jakési asociace. Nikdy se nesmíří s tím, že nemají pod kontrolou absolutně všechno. Rozhovor s člověkem, který mu ukáže a odhalí skutečné vnitřní hodnoty, by pro takového člověka mohl být prospěšný.

6 hvězd

Lidé narození pod touto hvězdou mají často sklony chovat se ve společnosti jako muž. Mají mnohé mužské osobnostní rysy. Jsou velmi pracovití a mají silnou vůli. Často však bortí hranice toho, jak se chovat ve společnosti, a tím pádem jsou ve společnosti velmi oblíbení.

7 hvězd

Lidé narození pod touto hvězdou jsou romantické typy, které mají pocit, že život je bezstarostný. Často však mají pocit, že nezvládnou těžké životní situace, ale není to pravda. I když jsou romantičtí, peníze, moc a materiální statky jsou pro ně velmi důležité a na tyto věci „slyší“. Důležité však je, aby si uvědomili, že čím více dají, tím více dostanou.

8 hvězd

Lidé narození pod touto hvězdou jsou úzce spjati s přírodou. Ve společnosti jsou oblíbení, ale pouze tehdy pokud se otevřou. Někdy pod návalem práce zapomínají, že mají i skutečný život. Z toho vyplývá, že jsou pilní, pracovití a vždy ochotní vytrvat a pomoci. Naučit by měly dobře si odpočinout, protože stres v jejich životě je nakonec může dovést ke zdravotním potížím.

9 hvězd

Tato hvězda reprezentuje aktivní lidi, kteří jsou většinou ze všeho nadšení a cílevědomí. Všechny situace dokážou vyřešit velmi dobře a mají rádi nad věcmi dopodrobna přemýšlet. Někdy mají tendenci zraňovat své blízké, aniž by si to vůbec uvědomovali.

Zdroj.somzena