Mnoho lidí, kteří tvrdošíjně jdou za svými cíli, ale nedosahují jich, udělá cokoli, aby svých přání dosáhli. Tato žena v Pákistánu chtěla mít syna za každou cenu.

Rozhodla se pro toto přání vyhledat šamana. Šaman jí poradil, aby si do lebky zarazila hřebík. Žena byla samozřejmě hospitalizována a lékaři nevěřili svým očím. Ne vždy je šamanova rada nad zlato. Odborníci v nemocnici se na nebohou ženu dívali a nemohli pochopit, proč má v lebce hřebík.

Když se žena poprvé setkala se šamanem, řekla mu, že jí pomohl otěhotnět s manželem. To jí samozřejmě nestačilo, doufala v chlapce, ale výsledkem byla dívka. Byla již matkou tří dcer a manžel jí opakovaně vyhrožoval, že ji opustí, pokud porodí další dceru. Nutil nebohou ženu, aby udělala vše pro to, aby se jí narodil chlapec. Podle šamana, pokud to udělá, bude mít vždy stoprocentně chlapce.

Pokračování na další straně