Cestující si stěžovali na chování 25letého mladíka. Muž cestoval s otcem vlakem a poutal pozornost. Jeho slova působila infantilně a začala dráždit spolucestující. „Dobří“ lidé spěchali poradit. Když slyšeli otcovu odpověď, okamžitě ztichli.

Cestující si stěžovali na chování 25letého mladíka
Pro 25letého muže a jeho otce to byla jedinečná cesta. Zcela nečekaně se stala jedinečnou i pro náhodné lidi, kteří nastoupili do téhož vlaku. Ale zřejmě se nic v životě neděje náhodou… Možná se tito cestující právě chystali naučit cennou lekci.

Když 25letý mladík vešel do jednoho z kupé, sedl si na místo vedle okna. Chlapec byl z tohoto výletu zjevně nadšen. Působil jako radostné dítě, které teprve poznává svět. Bylo to milé. 25letý mladík vystrčil ruku přes otevřené okno. V jednu chvíli zvolal:

,, Tati , podívej! Všechny stromy zůstanou za námi!”

Otec pětadvacetiletého mladíka se na něj upřímně usmál. Mladíkovo chování rychle upoutalo pozornost jeho spolucestujících. Dvojice sedící naproti poslouchala tento rozhovor s rostoucími rozpaky. Pětadvacetiletému mladíkovi to bylo úplně jedno. Fascinovaly ho obrazy, které se objevovaly za oknem. Jakoby právě objevoval krásy tohoto světa…

Pokračování na další straně