Nostradamus vždy formuloval své předpovědi vágně, vyhýbal se přesným proroctvím, ale mnozí věří, že mnoho z jeho předpovědí se splnilo.

Nemůžeme k tomu zaujmout stanovisko, ale je faktem, že bohužel více katastrof předpovídaných v posledních letech je nyní realitou…

Posledních několik let Nostradamus předpovídal války a katastrofy, které se budou v roce 2022 dále rozvíjet. Zde je například proroctví, že mrtví budou vzkříšeni.

Pokračování na další straně