Bulharská kartářka Vanga zemřela před 25 lety, ale její proroctví stále mají váhu. Jasnovidec předpovídal spoustu zajímavých věcí na mnoho let dopředu, včetně nadcházejícího roku 2022.

Podle Vangy na začátku třetího tisíciletí lidstvo dříve neznámá věda předběhne lidstvo. Epidemie, podle předpovědí kouzelnice, přijde buď z Afriky, nebo z východu. Společnost naznačuje, že psychika odkazovala na koronavirovou infekci, která zasáhla celou planetu a zabila mnoho životů. Bohužel pro světovou populaci vidoucí nezanechala ve svých slovech žádné náznaky o tom, kdy bude svět schopen porazit toto zlo. Skutečnost, že Vangovy předpovědi se kromě zdraví vztahují i ​​na další oblasti lidského života, však dává naději, že svět bude stále stejný a pro epidemii nebude místo.

Vanga také předpovídal vývoj vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. Podle ní budou vztahy mezi zeměmi ukončeny, ale spolupráce mezi Ruskou federací a Čínou bude pokračovat a každým rokem bude silnější.

Pokračování na další straně