Napsal podnikatel na Twitteru.

Gates uvedl, že i když je situace znepokojivá, problém růstu populace v celosvětovém měřítku již není tak skličující.

Procento populace dnes roste pomaleji než dříve.

Znamená to také, že brzy dosáhne vrcholu a poté pravděpodobně začne klesat.

Je starým problémem, že populace roste nejrychleji tam, kde se lidé hůře vyrovnávají.

Odhaduje se, že do roku 2050 se počet obyvatel v nejchudších místech ztrojnásobí.

To bude mít za následek země jako -Nigérie, Jemen popř

Čad nebude mít dostatek jídla a práce, děti nedostanou odpovídající vzdělání a lékařskou péči a znečišťování bude alarmující, přečtěte si stránku Benefit.

Největším problémem z hlediska populačního růstu by však byl nárůst kojenecké úmrtnosti. Zvláštností rodin v chudších zemích je, že se ve stáří spoléhají na své potomky.

S rostoucí dětskou úmrtností si rodiče berou stále více dětí, aby se „pojistili“ do stáří.

Četné studie prokázaly, že rodiny, které nečelí hrůzám umírání do jednoho roku, jsou „spokojené s menším počtem dětí“.

V maďarštině mají pocit, že mají dost potomků, aby se nemuseli starat o léta v důchodu.

A zde přichází výše uvedená myšlenka Billa Gatese: ženám musí být poskytnuto hygienické prostředí, kde mohou bezpečně porodit, a je třeba vyvinout nové vakcíny a zlepšit je v očkovacích kampaních, aby se snížila dětská úmrtnost.

K těmto důvodům lze přičíst i nízkou porodnost ve vyspělých zemích.

Zdroj.Twitter