Stává se, že po smrti blízkých nejsou odhalena ta nejpříjemnější tajemství. Dnes vám povíme jeden neobvyklý příběh, který vás rozhodně nenechá lhostejným!

Smrt staršího muže všechny překvapila, protože muž, navzdory svým 75 letům, se cítil skvěle a vypadal mnohem mladší než jeho věk. S manželkou Laurou byli manželé 45 let.

Ale protože nemohli mít děti, jejich služebná byla jejich věrným společníkem a přítelem, kterému odkázali veškerý svůj majetek. Pro manželský pár byla jako dcera, kterou nikdy neměli.

Když její manžel zemřel, Laura se zlomeným srdcem se rozhodla uspořádat luxusní obřad, aby se rozloučila s tímto úžasným mužem.

Laura se pečlivě ujistila, že vše jde na stejnou úroveň, věřila, že její manžel si zaslouží to nejlepší. Pohřbu se zúčastnilo mnoho nejvlivnějších lidí ve městě.

Starší žena byla neutěšitelná. Její věrný asistent byl s ní každou minutu, objímal a utěšoval ženu. Když měla být rakev spuštěna do jámy, žena požádala o poslední pohled na svého manžela.

Pokračování na další straně

1
2