Střelec

Pro Střelce má druhý měsíc nadcházejícího roku 2024 přichystáno úžasné překvapení. Jakoby náhodou dojde v polovině měsíce k významnému setkání. Člověk, s nímž představitele znamení Andělé svedou, sehraje v životě jednu z důležitých rolí. Neměli byste s ním odmítat komunikovat, může se stát strážcem a garantem štěstí.