Podle údajů získaných výzkumem provedeným na 1,7 milionu lidí trpí hypertenzí nejčastěji ti, kteří se narodili v lednu, zatímco únor jako měsíc narození přináší fibrilaci síní, poruchu srdečního rytmu, která způsobuje chvění síní.

Ukázalo se také, že jarní měsíce přinášejí i srdeční choroby, takže narození v březnu trpí aterosklerózou a ti, kteří slaví narozeniny v dubnu, se nevyhnou angíně pectoris.

Narození v květnu, červnu, červenci a srpnu jsou většinou velmi zdraví a ušetřeni nepříjemných nemocí, které se znovu objeví v září – narození v tomto měsíci trpí astmatem.

Na druhou stranu, měsíc říjen přináší duševní nemoci, listopad časté infekce, zatímco ti narození v prosinci bojují s bronchiolitidou už od prvních dnů.