V některých událostech nepochybně hraje roli ruka osudu. Jednoduše nelze vysvětlit, proč se to stalo. Podobná věc se stala štěněmu Sadie, jehož cesta vedla k domovu v Muskegonu v Michinganu. Dnes celá rodina dobře ví, že tento Kuvasz je skutečný hrdina.

O Sadie se dříve staral starší muž, který už pro něj nebyl schopen najít nového majitele. Pes nutně potřeboval rodinu, aby se mohl ubytovat.

Bylo odpovědností Kathy Hinesové najít nový domov pro tohoto nádherného čtyřnohého a naštěstí se jí zároveň podařilo vyhovět.

Pokračování na další straně