„Jsem svobodná matka, mé finanční možnosti jsou omezené, takže nevidím žádné východisko. Děkuji za štědrost lidí, kteří mi pomohou prodloužit můj život.

Žádám vás, abyste si představili sebe na mém místě. Finanční stres tento problém jen prohlubuje. Pokud mohou trochu pomoci, mohou v naší situaci něco zmírnit!

Kampaň byla spuštěna právě před 10 dny a díky štědrým rodinným příslušníkům a cizím lidem již za pouhých 10 dní nasbírala 11 000 $! „Bůh žehnej těm, kdo pomáhali!“

Zdroj:buzzblog.eu