1. Opakující se překážky – Pokud se vám podobné překážky, potíže a výzvy často opakují, znamená to, že se z toho musíte něco důležitého naučit.
  2. Opakování řady čísel – Pokud stále vidíte stejnou řadu čísel , především 1111, znamená to, že ve svém životě očekáváte velkou změnu.
  3. Známá vůně – Někdy vám Vesmír může dokonce poslat konkrétní vůně. Nestává se to často, ale stane se to právě tehdy, když to potřebujete. Věnujte jim pozornost a zjistíte, co pro vás znamenají.
  4. Neočekávaná setkání – Potkali jste někdy na ulici někoho, o kom jste jen přemýšleli? Mnohá ​​zdánlivě bezvýznamná setkání mohou být ve skutečnosti osudová. Mohou to být noví známí nebo lidé z minulosti.