Jak můžeme poznat, že jsme zkoušeni osudem, a ne smůlou nebo utrpením? Je to velmi jednoduché. Absence bílých čar a přítomnost těchto znamení znamená, že karmický dluh byl splacen. Podle jakých znaků můžete určit, že váš život není jen špatným sledem událostí, ale něčím závažným? Je to velmi jednoduché. Porovnáte své pocity a životní situaci s naším seznamem. A pokud se většina lidí shoduje, znamená to, že jste svůj karmický dluh splatili.

1. Pocit, že to nejde jinak

Karmický dluh a lekce osudu: jak pochopit, že nadešel čas odpracovat hříchy.  Foto © Freepik

Je to, jako by nám intuitivní pocit vycházející z hloubi duše říkal, že výsledek problému je předem známý. V každé situaci, ať už opakované nebo nové, může existovat mnoho možností. Pokud se však cítíte odsouzeni, protože si nemůžete vybrat něco snadného nebo jiného, je to tak. Stejné karmické lekce, které jste praktikovali.

2. Datum narození obsahuje číslice 1, 4, 7

Čísla 1, 4 a 7 v numerologii obvykle naznačují, že je třeba vyřešit karmické dluhy nashromážděné v této inkarnaci. Karma může být malá nebo žádná, takže si nemusíte být vědomi lekcí osudu. Případně se může nahromadit poměrně hodně karmy a život se může stát sérií obtíží. Pokud je však všechny překonáte, sklidíte za ně odměnu.

Pokračování na další straně