Do druhé skupiny patří ženy, které mají moc přitáhnout do svého života bohaté muže. Do této skupiny patří jména: Anastasie, Zlata a Sofie.

Anastasie jsou téměř vždy ty ženy, které netouží po bohatství, ale přesto si berou úspěšné a bohaté lidi. Osud jim přeje a vždy si žijí dobře.

Jméno Zlata přitahuje peníze jako magnet. Žena nesoucí toto jméno je vždy úspěšná, pokud jde o finance.

Sofiie zdobí životní moudrost. Osud přeje ženě, která toto jméno nese. Sofie si moudře vybere člověka, který je stabilní, takže bude mít v domě vždy pěkný tok peněz, zatímco ona sama bude pracovat na udržení a rozšíření tohoto bohatství.