Termín „inkvizice“ pochází z lat. Inquisitio, což znamená výslech, dotaz. Tento pojem byl v právní oblasti rozšířen ještě před vznikem středověkých církevních institucí tohoto jména a znamenal vyjasnění okolností případu vyšetřováním, obvykle výslechem, často za použití síly. A až postupem času začala být inkvizice chápána jako duchovní soudy nad protikřesťanskými herezemi.

Mučení inkvizice mělo stovky odrůd. Některé středověké nástroje mučení se dochovaly dodnes, ale častěji byly podle popisu restaurovány dokonce i muzejní exponáty.

Pokračování na další straně

1
2