Zůstávají s námi v dobách světlých i temných.

Mají duši.
Vědí, jak cítit emoce lidí – to je jedna z jejich nejdůležitějších vlastností. Jako strážní andělé prožíváme svou bolest stejně silně jako my sami. Vědí však přesně, jakou bolest zvládnou a jakou ne.

Jsou připraveni udělat vše, co je v jejich silách, když je požádáme o pomoc.
Strážní andělé se vždy o každého z nás starají a hledají způsoby, jak učinit náš život zajímavým a šťastným. To znamená, že andělé neustále pomáhají i lidem, kteří se nikdy nemodlí a nepožádají o pomoc.

Sami si nás vybírají.
Jedním z nejdůležitějších důvodů loajality andělů strážných je to, že si nás sami vybírají. Váš anděl strážný přijde na tuto Zemi právě pro vás a ne pro nikoho jiného.

Znají nás lépe než kdokoli jiný.
Strážní andělé se po našem boku objevují ještě dříve, než se narodíme, když jsme jen duše létající na obloze. Proto nás znají takové, jací skutečně jsme, nejen naši fyzickou či duševní schránku.

Pokračování na další straně