Tvrdohlavost je osobnostní rys, který je obtížné klasifikovat jako dobrý nebo špatný. Ti, kdo ji mají, se dovedně postaví na její obranu, ale to s nimi nebude jednodušší mluvit.

Dalším vrozeným znakem jejich konstelací je jejich ochota ke kompromisu. Podívejme se, kdo jsou!

Beran

Pokud musí něco dokázat nebo bránit, stojí si za tím až do posledního dechu. Je však zajímavé, že pokud se do sebe zamilují, mohou se v tomto ohledu zcela změnit. V takové době jsou ochotni naslouchat svému partnerovi a plnit jeho očekávání.

Štír

Líbí se jim, aby vše šlo podle plánu, a plán musí samozřejmě vycházet z nich. Pokud chce někdo proniknout do této dokonalosti, bude s ní bojovat až do samého konce. Raději jděte z cesty.

Pokračování na další straně