Veškerým utrpením procházíme se vztyčenou hlavou. Pomalu necháváme minulost za sebou, abychom se přiblížili svému cíli. Láska prostupuje naše životy a mír obklopuje naše duše.

4. dubna budeme mít jedinečnou příležitost propojit se s vesmírnými energiemi a zažít hluboké proměny v našich životech.

Energetické portály jsou časy, kdy se hranice mezi dimenzemi ztenčují, což umožňuje snadnější komunikaci s neviditelným světem a hlubší změny. V případě portálu 4:4 je svázán s numerologickou energií čísla 4 , které symbolizuje témata jako stabilita, základy a konstrukce .

To je ten, kdy nám vesmír dává příležitost k významným vnitřním a vnějším změnám .

Magický portál 4:4 vyzařuje 4. dubna neuvěřitelnou sílu a nabízí jedinečnou příležitost k léčení a transformaci. V tento zvláštní den nás Vesmír vybízí, abychom se zbavili břemene minulosti a zaměřili se na jasné světlo budoucnosti.

Skrze introspekci a vědomý záměr můžeme vyléčit svá zranění a uvolnit emoce a bloky, které nás poutají k našemu starému já. Tento portál nás vybízí, abychom se s důvěrou dívali dopředu a zaměřili se na budování budoucnosti plné světla, lásky a naplnění .

Je čas opustit to, co nám již neslouží, a otevřít svá srdce nekonečným možnostem, které před námi leží.

Jak využít této transformační příležitosti na portálu 4:4:

1. Navázání kontaktu s našimi vnitřními základy

Číslo 4 je často spojováno se stabilitou a základem. Během portálu 4:4 máme příležitost vrátit se ke svým vnitřním základům a posílit naše spojení s našimi základními hodnotami a přesvědčením. Prostřednictvím relaxace a meditace se můžeme dostat do kontaktu s tím, co nás skutečně definuje.

Pokračování na další straně