Nedávná holandská studie zjistila, že jedna ze dvou žen a jeden ze tří mužů jsou ohroženi rozvojem různých neurologických onemocnění, jako je mrtvice, demence nebo Parkinsonova choroba.

Studie v časopise Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatri uvádí, že studie byla provedena v letech 1990 až 2016 za účasti 12 102 osob ve věku 45 let.

Během této doby zemřelo 5 291 lidí a 1 489 trpělo těžkou demencí, většina z nich na Parkinsonovu chorobu.

Vědci tvrdí, že šance na rozvoj onemocnění se s věkem zvyšují a jsou vyšší u žen.

Ženy jsou náchylnější k rozvoji demence, ale mrtvice je častější u mužů. Ženy starší 45 let měly 48 procentní šanci na získání těchto tří nemocí, ve srovnání s 36 procenty u mužů.

Pokračování na další straně