Modlitbu za uzdravení z nemoci lze adresovat nejen samotnému Pánu Bohu, ale i dalším svatým.

Dříve nebo později se každý setká s nemocí svou nebo někoho blízkého. Nachlazení je jednou z nich. Nevyžaduje zvláštní pozornost, hlavní je o sebe během nemoci pečovat. Existují však i závažná, děsivá onemocnění s nevratnými následky.

Někdy může být situace tak vážná, že se musíte naučit, jak prosit Boha o uzdravení. Jednou z nejsilnějších modliteb za zdraví je modlitba k Panteleimonovi.

Silná modlitba za uzdravení z nemoci Panteleimonovi

Od pradávna lidé žádali svatého Panteleimona o uzdravení nemocí a duchovních ran a ukončení epidemií. Panteleimon je považován za svatého patrona armády, námořníků a záchranářů.

Velký služebníku Kristův, nositeli utrpení, milosrdný lékaři Panteleimone! Hříšný služebníku Boží, smiluj se nade mnou, vyslyš mé sténání a volání, usměj se na Krista, našeho Boha, nejvyššího lékaře nebe, duše i těla, a dej mi uzdravení z kruté nemoci, která mě postihla. Přijmi nehodnou modlitbu nejhříšnějšího z lidí. Navštiv mě s mírností. Neber na lehkou váhu mou hříšnou bolest, ale pomaž mě olejem svého milosrdenství a uzdrav mě. Kéž jsem zdravý na těle i na duši a s pomocí Boží milosti strávím zbytek svých dnů v pokání a v tom, abych se líbil Bohu a důstojně naplnil svůj život. Ó služebníku Boží! Na svou přímluvu mi dopřej zdraví na těle a spásu na duši. Amen.“

Pokračování na další straně