Skutečnost, že obočí je jedním z nejvýraznějších rysů obličeje, je již dlouho všeobecně uznávána. Víte, jaká je hlavní funkce obočí? A jaký byl postoj k nim před pár staletími?

Shromáždili jsme pro vás 12 méně známých faktů o obočí.

1. Obočí nejen dodává výraz obličeji, ale také zabraňuje žíravému potu a kapkám deště stékat z čela přímo do očí – to je jejich hlavní funkce.

2. V období renesance bylo v módě obočí zcela oholit.

V období renesance bylo módní obočí zcela oholit.

3. Vědci z Massachusetts Institute zjistili, že obočí hraje důležitou roli při identifikaci osoby. Navíc dospěli k závěru, že obočí je při rozpoznávání vzhledu důležitější než oči. Pokud člověku ukážete fotku kamaráda bez obočí, nemusí ho poznat.

Vědci z Massachusettského institutu zjistili, že obočí hraje důležitou roli při identifikaci osoby.  Navíc dospěli k závěru, že obočí je při rozpoznávání vzhledu důležitější než oči.  Pokud člověku ukážete fotku kamaráda bez obočí, nemusí ho poznat.

4. Ve starověkém Egyptě, za vlády Kleopatry, bylo trendem kreslit si místo vyholeného obočí nové. Dlouhé obočí tažené ke spánkům bylo považováno za standard krásy.

Pokračování na další straně