1. Vražda

Místa, kde se stala vražda, a lidé, kteří ji spáchali, lákají duchy k sobě a tuto skutečnost nelze skrýt. Strašně špatná energie musí mít nakonec někde výstup.

  1. Nenávist

Nenávist, žárlivost a hněv jsou jedny z nejnegativnějších emocí, kterých jsou lidé schopni, a jsou obzvláště přitahovány duchy, kteří se živí lidskými slabostmi.

  1. Úzkost

Neklidné srdce není schopno bránit se k útokům zlé duše, která ji může snadno pronásledovat. Toto je úrodná půda pro špatnou energii.

  1. Nemoc

Nemoci oslabují tělo, což zase oslabuje mysl. Negativní myšlenky jsou dokonalou živnou půdou pro duchy.

  1. Osamělost

Osamělá srdce jsou smutná srdce, která jsou slabá a trpí, a to zase přitahuje duchy, kteří jen čekají na to, aby vlastnili takové lidi a ovládali je.