xr:d:DAFkTO9Yb3M:3052,j:6579056461033080814,t:24033014

Stalo se vám někdy, že jste se probudili uprostřed noci, snažili se pohnout nebo křičet a zjistili jste, že jste úplně paralyzováni? Tento jev, stejně děsivý jako fascinující, je známý jako spánková paralýza, porucha, která postihne mnoho lidí alespoň jednou v životě. V tomto článku prozkoumáme, co je spánková paralýza, její příčiny, příznaky a poskytneme rady, jak ji zvládat nebo jí předcházet.

Co je spánková paralýza?

Spánková paralýza je porucha spánku, ke které dochází při přechodu mezi fázemi spánku a bdění. Během tohoto jevu je člověk při vědomí, ale není schopen pohybovat dobrovolnými svaly těla, kromě očí a svalů, které řídí dýchání. Tento stav může trvat několik sekund až několik minut a je často doprovázen zrakovými nebo sluchovými halucinacemi, které zvyšují pocit strachu nebo paniky.

Příčiny spánkové paralýzy

Přesné příčiny spánkové paralýzy zůstávají částečně záhadné, ale odborníci se domnívají, že souvisí s REM a non-REM spánkovými cykly. Během fáze REM (Rapid Eye Movement) je mozek velmi aktivní a sny jsou živější. Tělo se dostává do stavu dočasné paralýzy, pravděpodobně proto, aby lidem zabránilo v plnění jejich snů. Někdy se tato paralýza může rozšířit až do doby probuzení, což způsobuje spánkovou paralýzu.

Faktory, jako je nedostatek spánku, nepravidelný spánkový režim, stres a určité duševní poruchy, jako je úzkost a deprese, mohou zvýšit riziko spánkové paralýzy.

Pokračování na další straně